IV Zakopiańska Liga Pływacka

Regulamin

REGULAMIN ZAKOPIAŃSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ 2013/2014


NAZWA ZAWODÓW: IV ZAKOPIAŃSKA LIGA PŁYWACKA

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Szkoła pływania Delfin, Frajda Zakopane, Szkoła pływania Płetwal, X- Tatra Dive Zakopane,

MIEJSCE ZAWODÓW: PŁYWALNIA COS ZAKOPANE

DATA ZAWODÓW: 27.10.2013, 15.12.2013,13.04.2014, 08.06.2014

KATEGORIE WIEKOWE ORAZ DYSTANSE:

KATEGORIE/DATA

27.10.2013

15.12.2013

13.04.2014

08.06.2014

2007 R I MŁODSI

25 dowolnie

25 dowolnie

25 dowolnie

25 dowolnie

2005-2006

25 stylem dowolnym

25 stylem grzbietowym

25 stylem klasycznym

25 stylem dowolnym

2004-2003

25 stylem dowolnym

50 stylem dowolnym

50 stylem klasycznym

25 stylem motylkowym

2001- 2002

50 stylem dowolnym

50 stylem klasycznym

25 stylem motylkowym

100 stylem dowolnym

1999-2000

50 stylem dowolnym

100 stylem klasycznym

50 stylem motylkowym

100 stylem zmiennym

1998 I STARSI

50 stylem dowolnym

100 stylem klasycznym

50 stylem motylkowym

100 stylem zmiennym


PUNKTACJA INDYWIDUALNA:

I m

II m

III m

IV m

V m

VI m

VII m

VIII m

IX m

X m

XI m

Od XII m

15 pkt

13 pkt

11 pkt

9 pkt

8 pkt

7 pkt

6 pkt

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

Po 1 pkt


PUNKTACJA INDYWIDUALNA KOŃCOWA:

- O wyniku w klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów 3 najlepszych startów w IV ZAKOPIAŃSKIEJ LIDZE PŁYWACKIEJ

- W przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji generalnej, o wygranej decydować będą wygrane w poszczególnych edycjach,

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

- Zawody przeprowadzone są zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Pływackiego

- W przypadku dużej liczby zawodników w danej kategorii wiekowej, organizator zastrzega sobie prawo rozegrania finałów

- Podczas zawodów zastosowany będzie ręczny pomiar czasu, nad którym będzie czuwał Sędzia Celowniczy

- Zawody rozpoczynają się o godz. 10.00, zbiórka 9.15 , zmiany będą podawane na bieżąco przed każdą edycją

-Kolejność startu: od roczników najmłodszych do najstarszych , w kolejności dziewczęta, chłopcy

OPŁATA STARTOWA:

- opłata startowa – 20 zł za każdą edycję, gdzie opłata zbierana jest od razu za I i II, oraz III i IV edycję.

ZGŁOSZENIA NA ZAWODY:

- zgłoszenia dzieci u trenerów poszczególnych Szkółek Pływackich, najdalej na 3 dni przed datą zawodów

NAGRODY :

- miejsca od 1-3 medale, miejsca od 1-6 dyplomy, dyplomy za udział w kategorii 0 i młodsi

- miejsca od 1-3 puchary , miejsca od 1-6 dyplomy – KLASYFIKACJA GENERALNA

- na każdej edycji 3 nagrody do losowania – nagrody rzeczowe lub czeki finansowe


 

   

Zdjęcia na stronie
Zosia i Filip Zięba

ptaszki24@gmail.com

                          

Szkółka Sportowo - Rekreacyjna Frajda
ul. Brzozowskiego 29 34-500 Zakopane

+48 604 194737 Gabriela Nawalaniec
+48 604 448784 Łukasz Nawalaniec

 e-mail: biuro@frajda.zakopane.pl


   Hosting by NTRNET Zakopane